Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

DRON – hračka nebo významný pomocník?

Bezpilotní letoun (někdy UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle, nebo také dron z anglického drone) je letadlo bez posádky, které může být řízeno na dálku, nebo létat samostatně pomocí naprogramovaného letového harmonogramu

Bezpilotní letadla se používají často v armádě k průzkumným i útočným letům. Používají se také k mnoha civilním úkolům, například k hašení požárů, policejnímu sledování nebo průzkumu terénu.

V poslední době se drony začínají uplatňovat velmi často i v ostatních civilních oblastech. Využívají se především při monitoringu technického stavu staveb (bytové domy, průmyslové komplexy, nákupní centra, most a podobně), využití nalézají i při kontrolách systémů rozvodů energií. Nesmíme zapomenout ani na oblast modelářství.

Rozmach dronů je dán jak rozvojem špičkových technologií řízení od vlastních procesorů, přes velmi kvalitní polohová čidla a systému GPS. Průlom přináší jejich miniaturizace, snižování jejich energetické náročnosti. Velký význam má i rostoucí účinnost elektromotorů a minimalizace baterií, při zvyšování jejich kapacity. Velkou roli hraje i rostoucí počet vyrobených kusů, díky které prudce klesá cena. Jsou tak dostupnější daleko většímu okruhu zákazníků.

V praxi se setkáváme s pojmem kvadroptéra. To je bezpilotní letoun (dron) se čtyřmi vrtulemi. Počet vrtulí může být vyšší a je závislý v plánovaném použití, zejména však výrobcem. Nejspíše až čas ukáže, kolik vrtulí je optimální.

Základní členění

Z pohledu legislativy je hlavním kritériem váha. Drony (bezpilotní letouny) tak dělíme do těchto základních skupin:

  • Do 0,91 kg
  • Od 0,91 kg až 7 kg
  • Od 7 kg až 20 kg
  • Nad 20 kg

Je nutné upozornit, že všechny podléhají legislativním pravidlům. Pokud létáme pro potěšení, nebo pro svoji potřebu provádíme třeba snímkování, nebo videozáznam a náš letoun má váhu do 20 kg primárně podléháme zákonu o ochraně osobních údajů. U letounů do 0,91 kg nejsou dokonce definovány ani specifické vzdálenosti od překážek a osob. Zde platí pravidla bezpečnosti, respektive neohrožení. U dronů s hmotností od 0,91 kg do 20 kg jsou již definovány specifické vzdálenosti.

Veškeré v současnosti platné podmínky a požadavky na provoz bezpilotních letadel nad územím České republiky jsou uvedeny zejména v Doplňku X, Leteckého předpisu L2 – Pravidla létání. Podmínky o leteckém provozu se řídí dle Zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví.

V případě komerčního využití je také nutné vlastnit správná živnostenská oprávnění dle živnostenského zákona.

Upozornění:
V případě užití bezpilotního letounu jakékoliv váhové kategorie pro komerční užití je nutno splnit veškeré podmínky jako u letounů nad 20 kg. Při nedodržení pravidel hrozí pokuta až 5.000.000,- Kč

Následující tabulka přehledně ukazuje základní pravidla dle váhy a užití bezpilotního letounu.

Problematice se budeme více zabývat v rámci školení projektantů TZB a dalších připravovaných článcích.

Základní legislativa týkající se provozu bezpilotních letounů

  • Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška MD č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Autor:

Ing. Petr Němec


Zdroje pro článek:

https://www.andruvision.cz/povoleni-k-letani-letecke-prace/

https://www.alza.cz/jaka-pravidla-plati-pro-letani-s-drony-art13733.htm

http://archiv.ihned.cz/c1-63788360-pravidla-pro-provoz-dronu

http://www.podnikatel.cz/clanky/vyuzivate-dron-ke-komercnimu-foceni-a-nataceni-riskujete-velkou-pokutu/

http://www.droneweb.cz/legislativa-provozu-dronu

http://www.droneweb.cz/legislativa-provozu-dronu/item/37-predpisy-pro-letani-s-drony-v-cr

http://www.dronakademie.cz/legislativa/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezpilotn%C3%AD_letadlo