Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Výměna kotle za kondenzační. Na co si dát pozor?

Kondenzační kotel je nejúčinnějším zařízením pro vytápění a ohřev vody. V porovnání se starším plynovým kotlem může znamenat snížení provozních nákladů až o třetinu. Zejména proto jej instaluje stále více domácností s plynovou přípojkou. Kondenzační kotle ale mají i svá úskalí. Jak se jim vyhnout, a na co dát pozor při jejich instalaci?

Rodinné domy

Kondenzační kotle nahrazují v rodinných domech buď staré plynové kotle, nebo kotle na pevná paliva. V obou případech je potřeba počítat s nutností instalace odvodu kondenzátu. Toho při provozu vzniká velké množství a v praxi je tedy nutné kotel připojit k odpadu. To může být problém v například ve sklepech nebo kotelnách, kde není instalován vodovodní rozvod. Řešením je pak tzv. přečerpávací stanice kondenzátu. Je to vlastně malé čerpadlo, které kondenzát přečerpá do kanalizace, která se nachází nad úrovní výstupu z kotle.

Druhou často nečekanou investicí je nutnost vyvložkování komínové cesty. Spaliny k kondenzačního kotle mají nízkou teplotu a působí jako slabá kyselina, proto se používají trubky na bázi polypropylenu. Jejich výhodou je snadná instalace i nízká cena, která se pohybuje kolem 300 - 400 korun za běžný metr.

Rekonstrukce topného systému se provádí většinou po deseti a více letech. Je tedy třeba zvážit, nakolik se od instalace původního kotle změnily parametry domu. V případě zateplení nebo výměny oken došlo ke snížení tepelné náročnosti budovy a tak není třeba osazovat kotel o stejném, naddimenzovaném výkonu. “Kondenzační kotel dosahuje nejvyšší účinnosti při nižší teplotě topné vody. Je tedy vhodné provést kompletní revizi topného systému, včetně radiátorů, které jsou většinou dimenzovány na vyšší teplotu topné vody,” doporučuje Milan Kubíček, obchodní ředitel firmy Thermona, českého výrobce kotlů.  

“Často se setkáváme s obavou, že při výměně kotle za kondenzační bude třeba také vyměnit radiátory. Je sice pravda, že u starších domů byla jejich plocha dimenzována na vyšší teplotu topné vody, zároveň však pokud došlo k výměně oken nebo zateplení, se naopak výrazně snížila energetická náročnost budovy,” dodal Kubíček.

Kondenzační kotel v bytě

Pro byty je jedním ze zásadních požadavků na zdroj vytápění jeho velikost, protože pokud k bytu nenáleží technická místnost, instaluje se kotel do koupelny, chodby, nebo dokonce kuchyně. Na trhu je dostatek kondenzačních kotlů, jejichž rozměry nejsou větší, než rozměry klasické “karmy”. Stejně tak se dají zavěsit na zeď a ohřívat teplou vodu pomocí průtokového ohřevu nebo vestavěného zásobníku. “Například závěsný kondenzační kotel THERM 14 KDZ5.A lze zavěsit na zeď i s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 55 litrů, který je ukryt pod opláštěním kotle.” uvedl Milan Kubíček.  

Protože moderní kotle vynikají i tichým provozem, konkrétní umístění kotle v bytě tak většinou určuje možnost napojení na odtah spalin a přívod vzduchu. Pokud je kotel v trvale větrané místnosti lze nasávat spalovací vzduch z prostoru kolem něho. Při umístění přímo v interiéru bytu je možné využít komínovou šachtu a použít dvojité polypropylenové trubky k odvodu spalin i přívodu spalovacího vzduchu. Spalinové cesty kondenzačního kotle je možné instalovat jak s prostupem střechou, tak i obvodovou zdí v závislosti na výhodnějším řešení v konkrétním místě instalace. I zde je třeba myslet na odvod kondenzátu.

V případě, že je kotel instalován jako komínový, tzn. že saje spalovací vzduch z prostoru místnosti, je nutné se pokud možno vyvarovat instalaci dalšího spotřebiče, který odsává vzduch z tohoto prostoru. Zvláště při instalaci kotle v kuchyni se nedoporučuje nasávání spalinového vzduchu z místnosti, z důvodů blízkosti digestoře, která může negativně ovlivňovat komínový tah a také s důvodu vyšší koncentrace vzdušných nečistot způsobených vaření, které způsobují zanášení kotle. “U každého kotle platí, že  pokud nasává spalovací vzduch ze svého okolí, neměl by být instalován v prostoru s dalšími ventilátory, které mění tahové podmínky v místnosti,” doporučuje Kubíček.

Má kondenzační kotel ještě alternativu?

Podle statistik je více než 80 procent prodávaných plynových kotlů kondenzačních. I přes zřejmé výhody kondenzačního kotle může dojít k situacím, kdy jej není možné instalovat. Pro tyto případy jsou k dispozici závěsné atmosférické kotle, které rozměry a možnostmi použití odpovídají kotlům kondenzačním. Nižší účinnost může být pro některé spotřebitele vyvážena menšími pořizovacími náklady a také nižšími náklady na stavební úpravy, jako například zajištění odtoku kondenzátu. Čím je energetická náročnost budovy vyšší, tím více se vyplatí instalace kondenzačního typu vzhledem k jeho nízké spotřebě paliva. Navíc výběr typů atmosférických kotlů je však omezen nařízením EU. V prodeji jsou už jen pouze některé typy komínových atmosférických kotlů spalujících zemní plyn.

Kontakt:

Thermona, s. r. o.

 phone.png

ústředna | +420 544 500 511

mail_ico.png

thermona@thermona.cz