Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Jak může být prospěšná termografie pro projektanty?

Infračervená termografie (IT) je jednou z velmi rychle se rozvíjejících se technologií. Uplatnění této technologie nachází nové a nové oblasti. Principiálně vycházíme ze základních fyzikálních zákonů:

  • Planckova teorie záření dokonale černého tělesa
  • Einsteinovy obecné teorie relativity (E = m*c2)
  • Obecně – každé těleso vyzařuje energii v širokém vlnovém spektru například:Tepelné záření neprochází křemíkovým sklem, používá se na optiku sklo germaniové!
    • Světlo: 0,36 – 0,76 mikro metru
    • Teplo: 0,76–1,4 mikro metru – toto je vlnová délka, která nás zajímá
  • Teplo přechází z teplejšího na chladnější

Možná si řeknete: proč píši v čísle věnovaném projektantům TZB o IT. Myslím si, že i tento stavební obor může tuto technologii velmi dobře využít. Jako příklad si dovolím použít podlahové vytápění. Mnohokrát jsme řešili problém, že v místnosti je chladno, že na otázky směrem k dodavateli stavebních a montážních prací dostává investor v podobě: „Projektant špatně navrhl systém, co my s tím můžeme nyní dělat?“ Jistě mi dáte za pravdu, že dít se mohou různé věci, ale pravděpodobnost, že by skutečně nastala situace špatného projektu je velmi malá. Přesto je na projektantovi, aby prokázal, že jeho práce je bez chyby.

Tudíž se pomyslný míček vrací k realizační firmě a zpět k investorovi. Ten si zoufá. V místnosti je zima. Odhalit celý problém pomůže právě infračervená termografie. Teplota prvků podlahového topení je jistě výrazně vyšší. Termosnímky nám tak ukáží skutečný stav toho, co je skryto našim zrakům ve viditelném spektru. Projektant poměrně jednoduše provede srovnání se svým projektem, a tím prokáže, je-li dílo postaveno dle jeho projektu, nebo došlo k nějakým materiálově úsporným úpravám ze strany realizátora. Ba co víc, jsme schopni odhalit případné zavzdušnění systému, jeho přerušení či ucpání.

Technologie IT je použitelná všude tam, kde se nachází tělesa s rozdílnými teplotami, a tak jistě není potřeba uvádět další příklady. Na obrázku je ukázka z měření jednoho podlahového vytápění, které jsme realizovali právě na základě požadavku investora z jeho pocitu, že topení nefunguje.

O této technologii, více o teorii i praktických příkladech bude mimo jiné pojednávat i přednáška v rámci školení projektantů TZB. Kde bude ukázáno chybná interpretace, zavádějí a směřující k ovlivňování majitelů domů. Ukážeme si i kuriózní situace, které jsme v průběhu doby, kdy měření provádíme, naměřili.

Autor: Ing. Petr Němec