Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Školení projektantů TZB

Ve všech odvětvích lidského činění probíhají neustále změny. Jednotlivé obory se prolínají. V každém z nich se neustále objevují nové technologie, výrobky a poznatky. Proto, abychom se v současném světě mohli dobře uplatnit, je nutné neustále je sledovat a aplikovat do svého oboru činění. Toto sledování vyžaduje nemalé úsilí.

S cílem podpořit a ulehčit tyto aktivity jsme se rozhodli realizovat školení projektantů TZB. Možná padne otázka pro právě v oblasti TZB a ne jiné? Odpověď je jednoduchá. Víme, že právě tato oblast je velmi důležitá pro život každého z nás. Dovolím si říci, že všichni bydlíme v bytových či rodinných domech, většina z nás chodí do práce a pracoviště se opět nachází v budově. A tak téměř všichni se s TZB setkáváme.

Je právě na specialistech projektantech v této oblasti, abychom se ve všech těchto prostorách cítili dobře, bezpečně a ekonomicky.

Dobře naprojektovat TZB je právě úděl projektantů v této oblasti. Projektantů, kterým nabízíme nejen zajímavé informace, které využijí ve své nelehké práci, ale také možnost setkání se s kolegy, možnost předání si osobních zkušeností v průběhu závěrečného společenského večera po konání každého školení.

 Témata, kterým se budeme věnovat:

 • Plynové kotle, elektrokotle a kaskádové kotelny
 • Rozvody vody a odpadů
 • Radiátory
 • Moderní trendy v oblasti TZB
 • Infračervená termografie v oblasti TZB
 • Praktické zkušenosti v oblastech projektování rozvodů vody

Odborným garantem všech školení je doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Ústav technických zařízení budov – vedoucí ústavu.

Organizátorem je: Ing. Petr Němec a Pro náš dům z.s. Akci realizujeme ve spolupráci s Doc. Ing. Zdeněk Pospíchal, Thermona, spol. s r.o., REHAU, s.r.o. a neziskovou organizací Pro náš dům z.s.

Místa a termíny akcí:

 • Praha – 21. 3. 2017
 • Ostrava – 28. 3. 2017
 • Brno – 25.4. 2017

Čas konání jednotlivých akcí:

 • 09:00 – 10:30 hodin – Registrace účastníků
 • 10:00 – 18:30 hodin Odborný program s přestávkami na oběd a občerstvení
 • 19:00 – 24:00 hodin – Diskusní fórum formou společenského večera

Seminární poplatek:  500 Kč vč. DPH

Ubytování: na přání můžeme zajistit rezervaci za zvýhodněnou cenu.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Obsah jednotlivých okruhů

1) Zdroj tepla a teplé vody

 • Správné navrhování plynových kotlů a elektrokotlů THERM
 • Kaskádové kotelny Thermona, jejich regulace a příslušenství
 • Nařízení EU, týkající se ErP a jejich dopad do praxe
 • Možnosti spolupráce českého výrobce kotlů s projekčními firmami

2) Rozvod vody, odpadů a topných médií

 • systémy Rehau pro rozvody vody, kanalizace a vytápění.
 • Praktická ukázka navrhování systémů plošného vytápění/chlazení, vodoinstalace a odhlučněné kanalizace grafickým výpočetním programem RAUCAD

3) Radiátory

 • Výpočty výkonů radiátorů v návaznosti vytápěné prostory
 • Volba optimálního radiátoru
 • Náhrada litinových radiátorů za radiátory deskové
 • Měření vyzářeného tepla

4) Infračervená termografie v TZB

 • Základní informace o technologii Infračervené termografie
 • Praktická ukázka měření
 • Vyhodnocení naměřených termografů

5) Teorie a praxe

 • Nebezpečí výskytu bakterie Legionella začíná již u projektanta
 • Aplikace IoT pro energetickou udržitelnost se zaměřením na kvalitu vnitřního prostředí

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Partneři semináře:

Pro náš dům z.s. REHAU s.r.o.